Giỏ hàng

Dịch vụ Thu mua-Nâng cấp

GO CAMERA áp dụng chương trình Thu mua, Nâng cấp với các sản phẩm FLYCAM,CAMERA đã mua tại GO CAMERA .

Quy định :

NÂNG CẤP MÁY :

1 - SP nâng cấp không được va chạm và có dấu hiệu sữa chữa và tác động kĩ thuật từ người dùng sử dụng .

2 - GO camera sẽ thẩm định máy kèm mức giá thu vào tuỳ theo thời điểm mà khách hàng muốn nâng cấp máy, giá thu mua máy cũ để nâng cấp bao giờ cũng cao hơn việc khách hàng chỉ muốn bán máy .

3 - Giá máy mới nâng cấp - Giá máy cũ (bán lại) = Tiền đổi bù .

THU MUA MÁY :

Việc thu mua máy cần đảm bảo các nguyên tắc sau từ phía khách hàng :

1 - Ưu tiên máy tại GO camera bán ra sẽ có giá tốt hơn là máy bên ngoài .

2 - Giá thu vào tuỳ theo hiện trạng thực tế mà cửa hàng thẩm định và thời gian mà khách hàng đã sử dụng .

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin Top